Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (204)  
Gula Böckerna nu i Wikipediaformat på SMI:s webbplats
Hej! Nu har det hänt något roligt! Våra böcker om referensmetodik finns nu på SMI:s webbplats i Wikipedia-format!

Sedan 1990 har Smittskyddsinstitutet (SMI) tillsammans med Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi (FMM) tagit fram 11 böcker om referensmetodik för kliniskt mikrobiologiska laboratorier, även kallat de ”gula böckerna”. För att förbättra sökbarheten och underlätta framtida uppdateringar är böckerna nu inlagda i wiki-format, det vill säga i samma databas (Mediawiki) som ursprungligen utvecklats för den fria encyklopedin Wikipedia.

Det nya wiki-formatet gör att fler läsargrupper utanför den mikrobiologiska världen kan ta del av informationen. En del avsnitt och fler artiklar vänder sig dessutom direkt till kliniker, i första hand de som sysslar med provtagning för mikrobiologisk diagnostik.

Alla volymer är inlagda i den version som idag existerar som fysisk upplaga, det innebär att vissa uppgifter är föråldrade eller inaktuella. Under arbetet har dock vissa uppdateringar gjorts, vilket anges från huvudsidan och i de uppdaterade artiklarna. De enskilda volymerna kommer också att ha särskilda redaktörer som sörjer för fortlöpande uppdateringar av böckerna.

Via länken här får ni fullständig info på SMI:s nyhetssida, samt länk till Gula Böckerna i wiki-format.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: magnus.thore@ltv.se
« Tillbaka
Inlagt 2010-03-12 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 14:52
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman