Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (205)  
Resestipendiater utsedda 2010
FMMs resestipendiater har nu blivit utsedda. Följande personer får resebidrag för planerade konferensresor under 2010:

David Hallengärd, Stockholm (Hans Ericssons minne) - 10 000 kr för deltagande i DNA vaccines 2010i New Orleans, USA, Mars 2010

Pernilla Lagerbäck, Uppsala (Hans Ericssons minne) - 10 000 kr för deltagande i The 50th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Boston, USA, Sept 2010


Kontaktperson: britt.akerlind@lio.se  
« Tillbaka
Inlagt 2010-03-15 av Britt Åkerlind  


2024-02-24 10:23
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman