Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (21)  
Sverige samordnar globalt nätverk i kampen mot antibiotikaresistens
Pressmeddelande från React
21 september 2005

Sverige samordnar globalt nätverk i kampen mot antibiotikaresistens

Hälsoexperter uppmanar:
Bevara antibiotikas effektivitet – låt inte resistenta bakterier vinna

En världsomfattande kampanj för en bättre antibiotikaanvändning har lanserats av en grupp forskare, hälsoexperter och beslutsfattare som i helgen samlades i Uppsala med Dag Hammarskjölds minnesfond som värd. Målet är att bevara antibiotika för dagens och morgondagens patienter och stoppa utbredningen av de bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika. Vid mötet i Uppsala diskuterade de 60 deltagarna från 23 länder det växande hotet från de så kallade superbakterierna, som inte kan stoppas med någon form av antibiotika.

En av initiativtagarna till mötet, professor Otto Cars, framhöll att läget är allvarligt:

- Inom 15 år kan den moderna medicinska behandlingen komma att förändras fullständigt. Organtransplantationer blir omöjliga, liksom höftledsoperationer och cancerbehandling om vi inte längre har effektiva antibiotika. Våra barn riskerar livet i enkla infektioner och morgondagens människor kommer att erbjudas sjukvård från förra seklet, säger Otto Cars, talesman för det nybildade nätverket React (Action on Antibiotic Resistance).

Idag dör fyra miljoner människor, framförallt barn under fem års ålder, varje år av luftvägsinfektioner. Ett växande antal av dessa orsakas av bakterier som utvecklat motståndskraft mot många olika antibiotika. I Storbritannien har dödsfallen på grund av multiresistenta stafylokocker (MRSA) ökat femtonfaldigt mellan åren 1993-2002.

Nätverket består av läkare, forskare, beslutsfattare och aktivister för mänskliga rättigheter och hälsa från olika organisationer som t.ex. svenska STRAMA och Smittskyddsinstitutet, och man vill påverka organisationer som WHO att öka insatserna för att stoppa överanvändningen av antibiotika. Omfattande antibiotikaförskrivning i sjukvården liksom användningen av antibiotika som tillväxtfaktor inom djuruppfödningen har starkt bidragit till spridningen av mikrober som utvecklar resistens.

Nätverkets mål är att övertyga beslutsfattare, läkare, forskningsinstitutioner såväl som allmänheten om vikten av att göra något för att hejda hotet från de motståndskraftiga bakterierna. Man vill också informera och mobilisera människor för att skydda deras rätt till säkra och effektiva antibiotika.

Nätverket presenterar en lista över nödvändiga åtgärder för att hejda resistensutvecklingen. Bland punkterna finns bl a diagnosmetoder, övervakning av resistenta bakterier, regler för användning av antibiotika och kvalitetssystem för vårdhygien.

Uppsalamötet krävde också ökade resurser till forskningen för nya antibiotikatyper och uppmanade läkemedelsindustrin att stödja ett etiskt förhållningssätt beträffande antibiotikaanvändning.

- Tiden är snart ute. Dagens och morgondagens generationer har rätt till effektiv behandling av bakterieinfektioner, sa professor Eduardo Gotuzzo vid Institute of Tropical Medicine i Lima, Peru.

Ytterligare information:

Otto Cars, 0708-92 02 03

Läs rapporten: Länk  

Mer information: Länk

Kontaktperson: info@reactgroup.org
« Tillbaka
Inlagt 2005-09-21 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 14:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman