Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (215)  
ST-tjänst Klinisk bakteriologi och virologi i Halmstad
Är Du intresserad av att utbilda dig till specialist i Klinisk bakteriologi och virologi
i Halland?

Landstinget Halland har 293 000 invånare. Länssjukhus finns i Halmstad, länsdelssjukhus i Varberg och närsjukhus i Kungsbacka. Landstinget har en väl utbyggd primärvård. På länssjukhuset finns infektionsklinik.
Det mikrobiologiska laboratoriet har länsövergripande ansvar för klinisk mikrobiologi och vårdhygien.
Vi bedriver forskning och utveckling med mikrobiologisk och vårdhygienisk inriktning dokumenterad i såväl använda metoder som publicerade vetenskapliga artiklar. Vi har kunskap och resurser för molekylärbiologisk verksamhet, epidemiologisk erfarenhet och en stor forskningspotential.
Laboratoriet har nu tre läkare (två överläkare, specialister i klinisk bakteriologi, varav en verksamhetschef, dessutom en ST-läkare), två mikrobiologer, sex hygiensköterskor och drygt 20 BMA. En av överläkarna är docentkompetent och en mikrobiolog är disputerad.
Som ST-läkare lägger Du tillsammans med Din handledare upp Din utbildning vilken också omfattar tjänstgöring vid infektionsklinik, universitetssjukhus och referenslaboratorium. Möjlighet finns att fokusera på vårdhygien. Du kommer att ingå i klinikens ständiga förbättrings- och utvecklingsarbete med möjlighet till forskning.
Vi värdesätter god förmåga till samarbete inom den egna enheten och med andra kliniker.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi blir väldigt glada att få välkomna Dig på ett besök för att lära känna varandra och för vidare dialog.
Kontaktpersoner:
Torvald Ripa, verksamhetschef Klinisk mikrobiologi & vårdhygien Halland och Lia Malmfors-Johansson, personalspecialist, 035-13 10 00 vx.
Facklig företrädare: Överläkare Per Meijer, 035-14 77 47.
Välkommen med din ansökan som du söker via vår hemsida www.Lthalland.se/jobb
Du kan också skicka den till Länssjukhuset, Personalavdelningen, 301 85 Halmstad, alternativt till personalavdelningen.lih@Lthalland.se.
Senast den 27 oktober 2010 vill vi ha din ansökan, märkt med ref nr 73/10.  
« Tillbaka
Inlagt 2010-10-04 av Arne Kötz  


2024-03-05 15:10
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman