Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (225)  
SMI söker infektionsläkare/klinisk bakteriolog
Beskrivning
Smittskyddsinstitutet söker Infektionsläkare/ Klinisk bakteriolog. Se www.smittskyddsinstitutet.se

Ett kunskapscentrum kring antibiotikafrågor byggs nu upp inom enheten för Antibiotika och vårdhygien till vilken vi söker en infektionsläkare och/eller klinisk bakteriolog. Inom enheten för Antibiotika och vårdhygien arbetar vi särskilt med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap och främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien i syfte att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % alternativt två tillsvidareanställningar på 50 % beroende på kompetens, intresse och eventuellt önskemål om kombination med annan tjänst.

Dina arbetsuppgifter
Du ska förstärka institutets expertis i frågor som rör antibiotika, antibiotikaresistens och vårdhygien.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande/ några av följande uppgifter;
• analys av resultat från övervakningen av antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning
• diagnostik av specifika resistensmekanismer
• epidemiologisk övervakning av förekomst av specifika resistensmekanismer
Du kommer att leda projekt och utbildningsaktiviteter, ta fram nödvändiga kunskapsunderlag inom området, utveckla och stärka samarbetet med de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna, smittskydd, vårdhygien och de lokala Stramagrupperna. Du kommer också att medverka i kontakter mellan SMI och berörda myndigheter och organisationer.

Din kompetens
Vi söker dig som är läkare med specialistexamen inom infektionsmedicin, klinisk bakteriologi alternativt klinisk bakteriologi och virologi. Du ska ha ett dokumenterat intresse för antibiotika och/ eller antibiotikaresistens och en vilja att utveckla dig ytterligare inom dessa områden. Erfarenhet och utbildning inom epidemiologi är meriterande.

Stort avseende fästs vid personliga kvalifikationer såsom initiativförmåga, självständighet, samarbetsförmåga och ledarskap samt förmåga och intresse att uttrycka sig i skrift. Doktors-, licentiatexamen eller motsvarande är meriterande.

Övriga upplysningar
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, alternativt två tillsvidareanställningar på 50 % (6 månaders provanställning tillämpas). Tillträde snarast. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Tegmark Wisell, enhetschef, på telefon 08-457 2410.

Fackliga företrädare är Josefine Ederth, SACO, på telefonnummer 08-457 26 48.

Ansökan med meritförteckning e-postas till registrator, ansokan@smi.se alternativt skickas per post till Smittskyddsinstitutet, Registrator, 171 82 Solna senast den 31 januari 2011. Var vänlig märk ansökan med Dnr: 873/2010-2.1.1.
 

Kontaktperson: karin.tegmark-wisell@smi.se
« Tillbaka
Inlagt 2011-01-16 av Karin Tegmark Wisell  


2024-02-24 10:24
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman