Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (23)  
Förslag om stadgeändring
Till samtliga medlemmar i FMM inför årsmötet 2 december 2005. Förslag om stadgeändring.

Styrelsen för Föreningen för medicinsk mikrobiologi har uppmärksammat att stadgarnas formulering om vem som kan bli medlem i FMM inte överensstämmer med gällande praxis.

I stadgarnas paragraf 4 a står ”Till medlemmar kan antas i Sverige verksamma personer som har särskilt intresse för medicinsk mikrobiologi”. Stadgarna finns att läsa på Mikrobiologi.net > FMM > Stadgar.

Enligt praxis har sedan längs använts en tydligare formulering, vilken också framgår på Mikrobiologi.net > FMM > Medlemmar.

”Till medlem i Föreningen för medicinsk mikrobiologi kan antas i Sverige verksam person med särskilt intresse för medicinsk mikrobiologi. Detta gäller läkare inom berörda specialiteter liksom personer ur andra yrkesgrupper. Då fordras högskoleexamen med mikrobiologisk inriktning och en fördjupning inom medicinsk mikrobiologi dokumenterad t ex genom vetenskaplig aktivitet.”

Styrelse föreslår att stadgarna ändras så att formuleringen om vem som kan bli medlem överensstämmer med gällande praxis.

Förslaget kommer läggas fram vid årsmötet fredag 2 december 2005 kl. 12.15 – 13.15, sal C8, Älvsjömässan.

För styrelsen
Anna Schwan
Ordförande
 
« Tillbaka
Inlagt 2005-09-26 av Anna Schwan  


2024-03-01 11:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman