Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (237)  
Forskningsmedel att söka!
Det är dags att söka forskningsmedel för 2012 från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi!

Personer med dokumenterat engagemang och verksamhet inom medicinsk mikrobiologi kan ansöka om medel ur stiftelsens fond.

Sista ansökningsdag är 30 september 2011, och beslut om vilka som av FMM föreslagits tilldelning av medel offentliggörs i samband med föreningens årsmöte på Läkarsällskapets riksstämma i månadsskiftet nov-dec. Formellt beslut om tilldelning fattas i januari 2012 av Läkaresällskapet.

Läs mer om stiftelsen och ansökningsförfaranden via bifogad länk.

Utdelning från stiftelsen brukar årligen räcka till 2-3 utdelningar på mellan 50 000 och 100 000 kr.

Välkommen med din ansökan!

Hälsar

Styrelsen för Föreningen för medicinsk mikrobiologi (FMM)
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2011-05-19 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 11:07
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman