Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (24)  
Nobelpriset till H. pyloris upptäckare
Robin Warren och Barry Marshall trodde på sin upptäckt för drygt tjugo år sedan och initierade ett forskningsområde som snabbt medfört förbättringar för patienter med magsår. Idag kan man med en veckas behandling bota en tidigare folksjukdom.

Upptäckten har också medfört att intresset för kroniska infektioner och dess koppling till inflammatoriska sjukdomar har ökat. I förlängningen kommer vi säkert att finna fler lösningar till kroniska sjukdomar där mikrobiologiska agens ligger bakom, eller där förändringar i normalfloran påverkar sjukdomsutvecklingen.

Att Nobelpriset i år tillföll Marshall & Warren bör glädja alla som jobbar inom mikrobiologin och förhoppningsvis kommer det att återspeglas i framtida tilldelningar av forskningsanslag inom detta ämnesområde.


 
« Tillbaka
Inlagt 2005-10-06 av Lars Engstrand  


2024-03-05 14:09
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman