Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (245)  
Prel program Mikrobiologiskt Vårmöte 2012 i Linköping
Preliminärt vetenskapligt program för Mikrobiologiskt Vårmöte 2012 i Linköping

Vårmötet är ett samarrangemang mellan Föreningen för Medicinsk Mikrobiologi, Riksföreningen för Mikrobiologi och Svenska Föreningen för Mikrobiologi.

Det preliminära vetenskapliga programmet omfattar nedanstående teman med ansvariga personer

1. Antibiotika och resistens i ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv. Ansvarig Lennart E Nilsson
2. Nya diagnostiska metoder och epidemiologisk typning. Ansvariga Anna Ryberg och Hans-Jürg Monstein.
3. Svampdiagnostik, PCR och resistensbestämning. Ansvarig Anders Johansson
4. Tuberkulos – nya utmaningar och möjligheter. Ansvarig Olle Stendahl
5. Kommunikation mellan värd och mikrober i tarmen. Ansvariga Karl-Eric Magnusson och Tommy Sundqvist.
6. Reservdelsmänniskan – mot bättre vetande. Ansvariga Bo Söderqvist och Åsa Nilsdotter
7. Viral smittspridning i vatten. Ansvarig Per-Eric Lindgren
8. Virus – nyheter. Ansvarig Lennart Svensson
9. Aktuella kontroverser om influensavaccination. Ansvarig Jorma Hinkula.
10. Sexuellt överförda infektioner. Ansvarig Erik Kihlström

Dessutom hålls parallella sessioner med allmän mikrobiologisk inriktning på engelska. Ansvariga Staffan Svärd, Claes von Wachenfelt och Per-Eric Lindgren

Deltagare välkomnas att sända in Abstract för postersession. Tid för postervandring med presentation planeras.

Mer information kommer på Vårmötets egen webbplats. Annons om detta följer inom kort.

Erik Kihlström och Lennart E Nilsson
Vetenskaplig programkommitté
 
« Tillbaka
Inlagt 2011-11-16 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 12:05
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman