Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (255)  
Mottagare av FMMs projektbidrag
Förslag till mottagare av FMMs projektbidrag 2012 har nu klara (formellt tas beslutet av läkaresällskapet i början av feb 2012 varefter medlen kan rekvireras).

Bidragssumman är i år 50 000 kr per projekt. Av totalt 26 projekt föreslås följande till mottagare av projektmedel:

Elin Andersson – ”Utveckling av metodik för säkrare diagnostik av cellförändringar och cervixcancer, särskilt under graviditet”
Avd f klin virologi, Göteborg

Susanne Skovbjerg – ”På vilket sätt hämmar autolyserade pneumokocker cytokinproduktionen hos monocyter?”
Avd f klin bakteriologi, Göteborg

Styrelsen gratulerar och ser fram emot spännande forskningsresultat som förhoppningsvis kan presenteras vid framtida vårmöten.

Lars Engstrand
ordf. FMM
 
« Tillbaka
Inlagt 2011-12-05 av Lars Engstrand  


2024-03-01 15:17
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman