Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (265)  
Rapport avseende översyn av läkarnas specialitetsindelning
Nu finns SoS rapport avseende specialitetsindelningen tillgänglig på Mikrobiologi.net. FMM har erhållit rapporten på remiss för yttrande. Vi ska inkomma med vårt remissvar senast den 4 maj. Inför detta hoppas vi på en bra diskussion med medlemmarna, så att vi får ett så brett och bra underlag som möjligt för remissvaret. Du kan bidra med dina synpunkter i diskussionsforum här på Mikrobiologi.net, men då måste du först logga in dig. Diskussionstråden når du via dennna Länk
Själva rapporten når du genom att klicka på länken nedan.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: Lena.Serrander@lio.se
« Tillbaka
Inlagt 2012-04-23 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 15:18
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman