Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (270)  
Yttrande från FMM angående ny specialitetsindelning nu i dokumentarkivet
Hej! Nu finns yttrandet i slutgiltig, diarieförd form, som PDF i dokumentarkivet.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: urban.kumlin@infdis.umu.se
« Tillbaka
Inlagt 2012-05-17 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 11:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman