Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (271)  
Sammanfattning av medlemsenkät ang specialistindelningen
Hej! Nu har vi lagt ut den automatgenererade sammanfattningen från webbenkäten. Den visar inte alla detaljerade svar, men ger en bild av åsiktsfördelningen. Vid behov finns alla resultat att tillgå. Vi passar på att tacka Gunnar Kahlmeter med hjälp att fixa enkäten! Tack till alla som medverkade, det var ett stort stöd för styrelsen i arbetet med remissvaret!  

Mer information: Länk

Kontaktperson: urban.kumlin@infdis.umu.se
« Tillbaka
Inlagt 2012-05-17 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 13:02
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman