Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (276)  
Nya specialitetsindelningen för läkare klar
Socialstyrelsen har tagit fram en ny indelning av läkarnas specialiteter. Den nya indelningen ska bättre motsvara utvecklingen i befolkningens hälsa samtidigt som den tillgodoser professionens behov av specialisering.
Den nya indelningen bygger på en modell med gemensamma kunskapsbaser för en stor del av basspecialiteterna, bland annat för de inom kirurgi och invärtesmedicin.
Läs mera på SoS webbplats.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2012-07-06 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 12:24
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman