Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (28)  
Rapport från chefs- och professorsmöte 2005-09-20
På föreningswebben finns nu upplagt fyra dokument från chefs- och professorsmötet: Kvalitetsindikatorer, lägesrapport lärobok, kartläggning nationella referensfunktioner inom klin bakteriologi och presernation av UEMS.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: christine.wenneras@microbio.gu.se
« Tillbaka
Inlagt 2005-10-25 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 11:14
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman