Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (298)  
Mottagare av FMMs projektbidrag 2013
Förslag till mottagare av FMMs projektbidrag 2013 är nu klara.

Bidragssumman är i år 50 000 kr per projekt. Av totalt 7 projekt föreslås följande till mottagare av projektmedel:

Anders Nyberg - "Finns det bakterier i kärlväggen vid bukaortaaneurysm?"
Laboratoriemedicin Västernorrland
Länssjukhuset, Sundsvall

Jenny Persson - "Role of the imflammazome in Streptococcal infections"
Inst f Experimentell Medicinsk Vetenskap
Sektionen för Immunologi
BMC, Lund

Styrelsen gratulerar och ser fram emot spännande forskningsresultat som förhoppningsvis kan presenteras vid framtida vårmöten.

Lars Engstrand
vice ordf. FMM
 
« Tillbaka
Inlagt 2012-12-11 av Lars Engstrand  


2024-02-24 11:38
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman