Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (32)  
Årsberättelse FMM 2005
Läs i årsberättelsen för verksamhetsåret 041101-051031 om FMMs vetenskapliga och andra möten, om arbets- och referensgrupper, om nya medlemmar, om pristagare och stipendiemottagare samt om vilka skrivelser som FMM avgivit under året.

Kommentarer och synpunkter om årsberättelsen men också om FMMs verksamhet kommande år, kan sändas per e-post till styrelsen, vars sammansättning och adresser du lätt finner på Mikrobiologi.net.

Välkommen att höra av dig!
Anna Schwan  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2005-12-16 av Anna Schwan  


2024-03-01 14:36
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman