Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (320)  
Om etisk prövning av forskningsprojekt, kort svarstid
FMM har från Håkan Billig, ordförande i SLS Forskningsdelegation fått följande brev;

'Olikheterna i bedömning mellan landets human etiksprövningsnämnderna och djurförsöksetiska nämnder kan leda till en rättsosäker grund för att bedriva medicinsk forskning som involverar human- och djurförsök. Det ger också olika möjlighet att bedriva forskning vid landets olika universitet. Om det kan visas att bedömningen är olika kan det dessutom vara allvarligt i ett patientperspektiv.

För att skaffa ett bättre underlag och belysa frågans olika perspektiv har Forskningsdelegationer beslutat

· Att inbjuda SLS sektioner att inkomma med synpunkter på etikprövning av medicinsk forskning och ge exempel på olika bedömning av etikprövningsansökningar med liknande forskning

· Att i samarbete med etikdelegationen anordna en workshop med företrädare för myndigheter, forskare och patientföreningar med syfte att diskutera nuvarande skillnader av hanteringen och i beslut av etikprövning av medicinsk forskning och föreslå framtida förbättringar

Jag vill därför inbjuda din sektion att om informera Forskningsdelegationen om er sektions synpunkter på etikprövning av medicinsk forskning och gärna ge exempel på olika bedömningar eller andra brister i etikprövning av medicinsk forskning på människa och djur.
Jag skulle uppskatta era synpunkter i första hand till 29 augusti så att forskningsdelegationen kan ta med just era synpunkter vid sitt nästa möte 4 september då frågan åter kommer att diskuteras.'

Vi ger därför alla FMMs medlemmar möjlighet att under närmsta veckan komma med synpunkter i denna viktiga fråga. Maila dem till vår vetenskapliga sekreterare, Lena Serrander (lena.serrander@lio.se), så sammanfattar hon dem och skickar ett gemensamt svar till Forskningsdelegationen den 29/8 (som också kommer att kunna läsas av medlemmar under remissvar).
Läs hela underlaget i dokumentet på nedanstående länk.

Med vänliga hälsningar
FMMs Styrelse
genom Sara Karlsson Söbirk, ordförande  

Mer information: Länk

Kontaktperson: sara.karlsson_sobirk@med.lu.se
« Tillbaka
Inlagt 2013-08-22 av Sara Karlsson Söbirk  


2024-03-01 16:14
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman