Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (327)  
Disputation, Biofilm, Anna Holmberg 130920
Anna Holmberg förvarar den 20 september sitt arbete;
'Battling bacterial biofilm - antibiotic regimens targeting grampositive pathogens in biofilm' vid IKVL, Avdelningen för Infektionsmedicin, Lunds Universitet.

Info om plats och tid:
Länk

Om avhandlingen på ren svenska:
Länk  
« Tillbaka
Inlagt 2013-09-18 av Sara Karlsson Söbirk  


2024-03-01 13:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman