Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (328)  
Stiftelsemedel att söka
Det är dags att söka forskningsmedel för 2014 från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi!

Personer med dokumenterat engagemang och verksamhet inom medicinsk mikrobiologi kan ansöka om medel ur stiftelsens fond.

Sista ansökningsdag är 30 september 2013, och beslut om vilka som av FMM föreslagits tilldelning av medel offentliggörs i samband med föreningens årsmöte på Läkarsällskapets riksstämma i månadsskiftet nov-dec. Formellt beslut om tilldelning fattas i januari 2014 av Läkaresällskapet.

Läs mer om stiftelsen och ansökningsförfaranden på länken "Stiftelsen"

Utdelning från stiftelsen brukar årligen räcka till 2 utdelningar på 50 000 kr.

Ansökan skickas som ett samlat pdf-dokument, 5 sidor max, (inkl bilagor 10 sidor).

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen för Föreningen för medicinsk mikrobiologi (FMM)  
« Tillbaka
Inlagt 2013-09-19 av Lars Engstrand  


2024-03-05 14:11
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman