Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (337)  
Harkness Fellowship in Health Care policy and practice – USA-stipendium för sjukvårdsledare och fors

HARKNESS FELLOWSHIP PROGRAM

Harkness Fellowship in Health Care policy and practice – USA-stipendium för sjukvårdsledare och forskare

The Commonwealth Fund, baserad i New York och Washington, är USAs ledande forskningsorganisation med fokus på internationella jämförelser av sjukvårdssystem och reformagendan i den amerikanska sjukvården. I samarbete med ett antal länders regeringar organiserar fonden sedan 15 år tillbaka ett unikt stipendieprogram, s.k. Harkness Fellowships.

Ett års vistelse i USA
Stipendiaterna får stöd för ett års vistelse vid en forskningsinstitution i USA och får del i ett omfattande kontaktnät och utbildningsprogram under denna tid. Programmet har under de senaste åren breddats till Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Norge – och nu också Sverige.

Socialdepartementet ansvarar för den svenska delen av programmet och har uppdragit åt Vårdalstiftelsen och Forum för Health Policy att organisera det hela.

"Mid-Career" som vill göra avgörande inslag i sin karriär
Programmet vänder sig till ledare och experter inom hälso- och sjukvårdsorganisationen med ett aktivt intresse för ”systemfrågor”, dvs. organisation, utveckling, utvärdering liksom internationellt jämförande. Primär målgrupp är ”mid-career” personer med tanken att detta kan utgöra ett mycket produktivt och avgörande inslag i yrkeskarriären. De sökande bör i förväg formulera den huvudsakliga frågeställning man avser arbeta med.

Individ, organisation och frågeställning kopplas ihop
Commonwealth Fund arbetar aktivt med att koppla individ, organisation och frågeställning på rätt sätt. Avsikten är att man skall kunna producera minst en vetenskapligt publicerbar artikel som ett resultat av vistelsen. Därtill ger detta fellowship en rad praktiska, konkreta och miljömässiga impulser – det har ett stort antal tidigare Harkness-stipendiater vittnat om i andra länder.

Nu också i Sverige
Det är en glädjande möjlighet att nu kunna starta detta program också i Sverige. Det anknyter mycket väl till ambitionerna att stärka både praktisk utveckling och teoretisk forskning inom fältet hälsopolitik och ledarskap.

Sista ansökningsdag är den 18:e november 2013

( Hämtat från Vårdalstiftelsen: Länk )  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2013-11-06 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 16:09
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman