Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (339)  
RAF-praktikant 2014-2015
För ST-läkare finns möjlighet att under ett år vara RAF-praktikant, och ingå i det arbete Referensgruppen för AntibiotikaFrågor utför. (Läs mer om RAFs arbete på www.srga.org)
Styrelsen för FMM lämnar för klinisk mikrobiologi förslag till RAF, som årligen bland ST-läkare utser 1 representant vardera inom specialiteterna klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin.
RAF-praktikanterna börjar och avslutar sitt arbete på RAFs årliga internat som brukar äga rum i slutet av sommaren

Lämna din intresseanmälan per e-post till någon i FMMs styrelse senast 7 april 2014, om du vill vara RAF-praktikant under året 2014-2015.

för styrelsen, FMM
Sara Söbirk  

Kontaktperson: sara.karlsson_sobirk@med.lu.se
« Tillbaka
Inlagt 2013-12-04 av Sara Karlsson Söbirk  


2024-02-24 09:53
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman