Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (35)  
Ny indelning av läkarspecialiteterna
I ett pressmeddelande från Socialdepartementet från den 20 december 2005 meddelas:

Ny indelning av läkarspecialiteterna

"Det här är en helt ny indelning av läkarspecialiteterna. Den nya indelningen består av 31 basspecialiteter, som byggs på med gren- och tilläggsspecialiteter, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

- Geriatriken, som handlar om äldres sjukdomar, blir en basspecialitet. Vi kommer i framtiden ha allt fler äldre, och de äldres sjukdomar blir en viktig utmaning för sjukvården. Vi behöver fler geriatriker. Reumatologin blir också en basspecialitet, eftersom det är ett stort och brett område i sig, säger Ylva Johansson.

Regeringen fattade idag beslut om en ny indelning av läkarspecialiteterna, och är eniga om detta förslag med miljöpartiet och vänsterpartiet. Partierna har redan i ett tidigt skede varit överens om att förändra det ursprungliga förslaget.

Ett råd kommer utses som ska bistå Socialstyrelsen med att bland annat utarbeta målbeskrivningar för de olika specialiteterna och att hjälpa landstingen att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen.

Rådet ska utses av regeringen och bestå av bland annat representanter för Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och universitet och högskolor."

För vår del blir det en sammanslagning av de befintliga specialiteterna klinisk bakteriologi och klinisk virologi till klinisk bakteriologi och virologi.

Se vidare länk till PDF-fil med sammanfattning av beslutet för indelning av läkarspecialiteter.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2005-12-22 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 11:35
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman