Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (354)  
Uppdaterad version av programmet till vårmötet
Hej! Nu börjar programmet för vårmötet bli klart! Fortfarande finns det några luckor, och de fria föredragen är ännu inte inlagda. Vi har även en del kvar att göra när det gäller fördelning mellan postrar och föredrag. Det betyder att alla som skickat in bidrag ännu inte kan återfinna sig i programmet. Postrarna kommer att listas när programmet är klart och deadline passerad.

OBS att det nu är hög tid att anmäla sig till mötet. Sista anmälningsdag är 28 februari!

Varmt välkommen till Trollhättan i april!

Hälsningar från Programkommittén och Organisationskommittén!

Ev frågor rörande programmet kan ställas till Ingvar Eliasson  

Mer information: Länk

Kontaktperson: ingvar.eliasson@vgregion.se
« Tillbaka
Inlagt 2014-02-20 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 15:13
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman