Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (357)  
LinkedIn
En grupp på LinkedIn har bildats för föreningens medlemmar. Den finns att söka på "Föreningen för klinisk mikrobiologi", vilket är FMM´s blivande nya namn. Gruppen kommer till en början att vara sluten och således enbart för föreningens medlemmar.
Från styrelsens sida hoppas vi att denna grupp kan bli ett levande forum för mikrobiologiska frågeställningar. Det är lätt att tex göra inlägg och ställa frågor till medlemmar via en smartphone. För att bli medlem krävs ett LinkedIn medlemskap, vilket erhålls på www.linkedin.com samt ett medlemskap i FMM.

Gå gärna med idag!

Hälsningar

Niklas Edner
För styrelsen i FMM
 
« Tillbaka
Inlagt 2014-03-03 av Niklas Edner  


2024-03-01 13:07
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman