Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (372)  
Reviderat kunskapsunderlag för behandling av HCV-infektion
Läkemedelsbehandling av hepatit C virusinfektion hos vuxna och barn – kunskapsunderlag 2014
Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 1999 publicerat nationella behandlingsrekommendationer för hepatit C-virus (HCV)-infektion hos vuxna och barn. Sedan den senaste uppdateringen 2011 har ytterligare effektiva direktverkande antivirala läkemedel mot HCV-infektion tillkommit och ett flertal sådana läkemedel förväntas bli registrerade under det kommande året. Av dessa anledningar har en expertgrupp i RAVs och LVs regi under våren 2014 tagit fram ett nytt kunskapsunderlag att användas vid behandling av HCV-infektion. Du hittar underlaget i sin helhet på RAV:s webbplats.

Anders Sönnerborg, Ordförande i RAV  

Mer information: Länk

Kontaktperson: Anders.Sonnerborg@ki.se
« Tillbaka
Inlagt 2014-07-05 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 11:30
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman