Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (424)  
Utbildningsbok för ST i Klinisk mikrobiologi
Äntligen!

Under året har den nya utbildningsboken arbetats fram för att närma sig de europeiska rekommendationerna för specialiseringsutbildning inom Klinisk mikrobiologi. Förslaget har diskuterats på medlemsmöten och bearbetats av utbildningsutskottet och styrelsen. Förnyelsen medför ökad flexibilitet och underlättar rörlighet för kliniska mikrobiologer i Europa.
Delar av utbildningsboken kan uppdateras oftare än socialstyrelsens mål för specialiseringstjänstgöring, och synpunkter från FKMs medlemmar kan lämnas till utbildningsutskottet.


 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2015-11-19 av Sara Karlsson Söbirk  


2024-03-01 12:24
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman