Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (43)  
Släckning av SmiNet 1 den 1:a juli!
SmiNet 2 (och SmiNet 1) är det elektroniska nationella rapporteringssystemet för anmälningspliktiga sjukdomar som delas av Smittskyddsinstitutet (SMI) och landets smittskyddsläkare. Den första juli 2006 har SmiNet 2 officiellt varit i drift i två år. Majoriteten av alla anmälningar enligt smittskyddslagen hanteras i SmiNet 2. Flera laboratorier skickar dock fortfarande anmälningar i det äldre systemet, SmiNet 1.

Den 1 juli (2006) kommer SmiNet 1 att stängas ner. Det är viktigt att laboratorier som fortfarande använder SmiNet 1 förstår detta och diskuterar vad som händer därefter med smittskyddsläkaren i landstinget.

Kontaktperson: Per Rolfhamre  

Kontaktperson: per.rolfhamre@smi.ki.se
« Tillbaka
Inlagt 2006-03-22 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 10:16
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman