Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (435)  
Klinisk bakteriolog eller klinisk mikrobiolog till Folkhälsomyndigheten
Tjänsten innebär placering på två enheter:

Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik ansvarar för myndighetens beredskapsdiagnostik och övrig smittskyddsrelevant primärdiagnostik inom bakteriologi och virologi. Tillsammans med enheten för säkerhetslaboratoriet ansvara enheten även för samordning av avdelningens frågor inom krisberedskapsområdet.

Enheten för laborativ bakterieövervakning arbetar med nationell mikrobiell övervakning av bakterier med fokus på vårdrelaterade infektioner, invasiva infektioner orsakade av luftvägsburna smittor, tuberkulos, och livsmedelsburna/ zoonotiska smittor. I samverkan med andra enheter på myndigheten bidrar enheten med att analysera antibiotikaresistensutvecklingen i landet, uppföljning av nationella vaccinationsprogram och utredning av nationella utbrott. Enheten bistår och samverkar även med berörda aktörer i landet och internationellt, exempelvis laboratorier, smittskyddsenheter, andra myndigheter och ECDC/WHO med kvalitets-, expert- och utbrottstöd.

Ansök senast den 29 februari 2016 via myndighetens hemsida. Följ länken för vidare information.
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2016-02-11 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 16:01
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman