Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (479)  
Temadag om invasiva candidainfektioner
Den 24 april anordnar Referensgruppen för antimykotika i samarbete med Folkhälsomyndigheten en temadag om Diagnostik och behandling av invasiva candidainfektioner hos svårt sjuka patienter.

 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2017-02-12 av Karin Tegmark Wisell  


2024-03-01 11:56
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman