Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (48)  
Myndighetssamverkan vid utbrott av zoonotisk sjukdom
Två nya dokument om myndighetssamverkan vid utbrott av zoonotiska sjukdomar finns nu annonserade på Smittskyddsinstitutets webbplats.

 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2006-05-14 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 11:58
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman