Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (486)  
Abstracts till Mikrobiologiskt vårmöte 2017
Totalt har 33 abstracts inkommit till de mikrobiologiska föreningarna. Abstracten återfinns nu i dokumentarkivet, tillsammans med info om urvalskriterier och presentationsform. /Håkan  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2017-03-27 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 13:10
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman