Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (493)  
Programråd Strama: Behandling av infektioner orsakade av ESBL och karbapenemresistenta G- bakterier
Programråd Strama har identifierat behandling av ESBL-producerande och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier som ett prioriterat område. Infektioner orsakade av dessa bakterier är förknippade med ökad risk för terapisvikt, förlängd sjuklighet och ökad risk för mortalitet vid allvarliga infektioner. Förekomsten ökar i Sverige och det finns ett behov att öka kunskapen och beredskapen för att handlägga dessa patienter.
Följ länken till Stramas webbplats där aktuellt kunskapsunderlag med bilagor kan laddas ned. Dokumenten var ute på bred remissrunda i början av året, där bl a FKM gavs möjlighet att komma med synpunkter.
/Lena Serrander, ordförande FKM  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2017-04-19 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 12:08
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman