Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (505)  
Nationellt nätverk med mikrobiologiska referenslaboratorier
Trettiosex nationella referenslaboratorier i klinisk mikrobiologi är nu utsedda och träder ikraft den 1 juli 2017. Se Folkhälsomyndighetens webbplats (länk ovan) för mer information.

På webbplatsen specificeras i pdf-er kontaktpersoner och tillgänglighet samt vilka mikrobiologiska analyser och referensmaterial som kommer att tillhandahållas och till vilket pris (årlig indexuppräkning). Dessutom informeras om expertstöd, utveckling, samverkan, omvärldsbevakning och beredskap som referenslaboratorierna kommer att upprätthålla. Under hösten kommer arbete med att bygga upp en egen portal för Svenskt Laboratorienätverk Inom Mikrobiologi (SLIM) att ske för att skapa bättre och enklare navigering och tillgänglighet för uppgifterna.

Övergripande frågor om referenslaboratorierna och SLIM hänvisas till:

Hans Gaines
Hans.Gaines@Folkhalsomyndigheten.se
Förvaltare
Svenskt Laboratorienätverk Inom Mikrobiologi


Med vänlig hälsning

Karin Tegmark Wisell
Avdelningschef Överläkare
Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för mikrobiologi
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: Hans.Gaines@Folkhalsomyndigheten.se
« Tillbaka
Inlagt 2017-06-30 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 11:38
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman