Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (51)  
Ansökningar - Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
Medel att söka från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi.

Föreningen för medicinsk mikrobiologi påminner om 2006 års utdelning av stipendiemedel från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi. Vid årets utdelning kommer ca 200 000 kronor att fördelas till en eller flera ansökningar som motsvarar stiftelsens inriktning att stödja utbildning, utveckling och forskning inom svensk medicinsk mikrobiologi. Stöd ges inte till kongressresor, kursavgifter eller andra utbildningskostnader för enskilda personer, om inte syftet klart kan visas vara att gagna den medicinska mikrobiologin i Sverige.

Ansökan skall vara skriven på svenska eller engelska och omfatta:
Namn, titel, arbetsplats för huvudsökanden och ev. medsökande.
En kort beskrivning av huvudsökandens anknytning till medicinsk mikrobiologi i Sverige.
CV för huvudsökanden.
En noggrann beskrivning på högst 4 A4-sidor av det projekt som ansökan avser.
Ekonomisk plan för projektet.
Hur ev. tilldelade medel önskas utbetalade.

Ansökan i 3 exemplar ställes till

Vetenskaplig sekreterare
Ingegerd Adlerberth
Bakteriologiska laboratoriet, SU/Sahlgrenska
Guldhedsgatan 10
413 46 Göteborg

Ansökan skall ha inkommit senast måndagen 2006-10-02

Beslut om tilldelning fattas av Svenska Läkaresällskapet och meddelas i samband med Riksstämman 2006.

Ev. förfrågningar om ansökningsförfarandet kan ställas till överläkare Johan Rydberg, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Lund
(johan.rydberg@skane.se)

 
« Tillbaka
Inlagt 2006-09-04 av Johan Rydberg  


2024-02-24 10:34
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman