Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (577)  
Mikrofossil i tandsten från stenåldern - samarbetsparter sökes
Vi arbetar just nu med ett pilotprojekt där vi studerar mikrofossil i tandsten från äldre stenålder. Analysens mål är att se om det alls finns material bevarat i tandstenen, och om detta kan ge information om den vegetabiliska delen av jägar/samlar befolkningens diet, samt ge underlag för planering av kommande analyser. Provmaterialet kommer från en grav från ca 5500 f.kr som påträffades vid de arkeologiska undersökningarna vid Motala ström år 2009-2013, se länk.

Liknande studier i andra delar av världen har bl.a. identifierat fytoliter från olika växtarter, diatoméer från vattentäkter, luftburna pollen och mycket mer. I aktuellt prov har vi också hittat en hel del sporer och kroppar av svamp, vilka ser ut att kunna vara av någon jäst- eller mögeltyp. Detta var något oväntat och ligger utanför våra kompetensområden. Vi söker därför samarbete med någon som skulle kunna hjälpa oss med identifiering av dessa. Provmaterialet är tvättat innan analys, men kontamination kan givetvis inte uteslutas. En artbedömning av det mikrobiologiska materialet skulle
därför vara av stor vikt.

Projektet är förlagt till Stockholms universitet, osteoarkeologiska forskningslaboratoriet.

Elin Norström
Sara Gummesson
Rudolf Gustavsson
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: elin.norstrom@geo.su.se
« Tillbaka
Inlagt 2018-10-22 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 10:01
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman