Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (648)  
Verksamhetschef, Klinisk mikrobiologi och Molekylärbiologiska enheten, Linköping
Var med och skapa framtidens hälso- och sjukvård. Medicinsk diagnostik – en förutsättning för effektiva vårdprocesser. Vi är i princip med överallt, i alla vårdkedjor och är dessutom en kritisk part i stort sett alla kliniska forskningsprojekt. Vår förmåga att leverera precisa analyser, i rätt tid är avgörande för fortsatt medicinsk behandling. Våra möjligheter att ta till oss och använda ny teknik fungerar som en hävstång i utvecklingen av effektivare vårdprocesser och behandlingar.

Klinisk mikrobiologi står inför flera utmaningar tillsammans med övriga kliniker inom laboratoriemedicin. För att möta ett ökat vårdbehov hos våra medborgare, men även ökade krav på tillgänglighet och kvalitet tillsammans med en snabb teknik och metodutveckling har vi nyligen justerat organisationen. Laboratoriemedicins sex specialistkliniker har kompletterats med ytterligare två, en gemensam multidisciplinär laboratorieverksamhet, Laboratoriemedicin sjukhus samt en gemensam verksamhet för patientnära analyser, Patientnära laboratoriemedicin.

Klinisk mikrobiologi utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga infektioner; bakterier, virus, svampar och parasiter. Verksamheten omfattar påvisande av smittämnen i patientprov genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA. Klinisk mikrobiologi är en klinik med stort fokus på att utveckla och erbjuda evidensbaserade, patientsäkra och kostnadseffektiva diagnostiska laborativa analyser med behovsanpassad kvalitet och tillgänglighet. Kliniken är ett kunskapsstöd till verksamheterna i dialogen kring evidensbaserad användning av laboratoriemedicin och bidrar till mer effektiva och anpassade och värdeskapande analyspaket. Det finns en lång forskartradition inom laboratoriet kopplad till Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Inom Klinisk mikrobiologi är den tekniska utvecklingen mycket hög. Sedan 2013 har stora delar av odlingsdiagnostiken automatiserats och med det är laboratoriet ett av Europas mest automatiserade laboratorier.

Molekylärbiologiska analyser utförs idag utspritt på sex kliniker. Hösten 2016 upprättades en gemensam plattform för gensekvensering inom klinisk mikrobiologi. Målsättningen är nu att öka samverkan till fler områden inom molekylärbiologi, samtliga specialiteter inom Laboratoriemedicin, i en Molekylärbiologisk enhet. Enheten kommer att vara multidisciplinär med kompetenser från klinisk genetik, patologi och mikrobiologi. Arbetet har startats upp med målsättningen att vara i drift till 1 april 2020. Klinisk mikrobiologi har idag cirka 70 medarbetare och från den 1 april cirka 100 och omsätter cirka 100 miljoner kronor.

Klinisk mikrobiologi är en del av Diagnostikcentrum som har cirka 1 000 medarbetare och består av röntgenklinikerna vid länets tre sjukhus, Medicinsk strålningsfysik, Fysiologiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping och laboratorieverksamheten vid länets tre sjukhus och flertalet av länets vårdcentraler.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi har du tillsammans med medarbetarna stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen och forma morgondagens klinik där patientens behov genomsyrar verksamheten.

En stor utmaning för Diagnostikcentrum och Klinisk mikrobiologi är den ökade efterfrågan på allt mer avancerade analyser inom exempelvis molekylärbiologi. Volymerna ökar kontinuerligt och investeringar för att möta detta är en utmaning såväl kompetens- som resursmässigt. Vidare är det av vikt att vi ligger i framkant och är en konkurrenskraftig samarbetspartner inom hälso- och sjukvården i regionen.

Uppdraget innebär ansvar för verksamhet, forskning och utveckling, kvalitet, resultat och ekonomi samt medarbetare och arbetsmiljö, ett samlat medicinsk och administrativt ledningsansvar för Klinisk mikrobiologi. Verksamhetschefen ansvarar för att i samverkan med medarbetare och klinikens ledningsgrupp ta fram verksamhetsplan och formulera mål för verksamheten. I uppdraget ingår regelbunden uppföljning och redovisning av resultat enligt uppdrag, målbild och verksamhetsplan. En stor utmaning är att behålla det högkvalitativa forskningsarbete som bedrivs på kliniken och att stimulera unga forskare.

Du ska ha ett helhetsperspektiv med ansvar även utanför klinikens gränser och med fokus på att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används på bästa sätt. I ditt uppdrag ingår att bidra till samordning och samverkan av den samlade produktionen genom ett optimalt resursutnyttjande inom Diagnostikcentrums laboratoriekliniker.

Du är verksamhetens representant externt och internt. Du är direkt underställd centrumchefen och deltar i Diagnostikcentrums ledningsgrupp samt i ledningsgrupp för laboratoriemedicin, bestående av verksamhetschefer och centrumchef. Som verksamhetschef är du närmsta chef över fem läkare och tre enhetschefer.

Utbildning och erfarenhet
Högskoleexamen inom relevant område där medicinsk utbildning är meriterande. Tidigare ledarerfarenhet, forskningserfarenhet, gärna disputerad samt även tidigare erfarenhet från arbete inom mikrobiologisk/infektionsmedicinsk/laboratorieverksamhet är meriterande. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Som person har du goda ledaregenskaper, du leder, motiverar, delegerar och följer upp för att effektivt nå gemensamma mål. Du är strategisk och utvecklingsorienterad och kan förmedla och omsätta ny kunskap. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt att tillit genomsyrar ditt ledarskap. Vidare har du helhetssyn och kan hantera varierande utmaningar och arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Anställning och information
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande med en tillsvidareanställning i din grundprofession och kan kombineras med kliniskt arbete och/eller forskning. Tillträde enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av:
Centrumchef Robert Ring, 010-103 05 42.

Fackliga företrädare:
Läkarföreningen: Liselott Ydrenius 010-103 45 18.
Vision: Lisbeth Hjalmarsson, 010-103 45 99.
Vårdförbundet: Kristina Kinnunen, 010-103 10 77.
Naturvetarna: Michaela Jonsson Nordvall 0733-24 34 72.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 5 januari 2020. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, se länk.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2019-12-16 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 12:13
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman