Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (682)  
Två stipendier till ECCMID för ESCMID-medlemmar <40 år
ESCMID erbjuder i år, via FKM, möjligheten för två yngre ESCMID-medlemmar (<40 år, Young ESCMID Scientists) från Sverige att få åka på ECCMID i Paris 18-21 april. ESCMID bjuder på registreringsavgiften och ger ett resestipendium på 500 Euro. Anmälan måste vara fullständigt ifylld till ESCMID senast 10/2 varför vi har en mycket kort tid för intresseanmälan.

Vem kan söka? Alla ESCMID medlemmar <40 år som också är medlemmar i FKM.

Om det är fler än två som är kvalificerade så kommer FKMs styrelse att utse två deltagare. Personer som har ett accepterat abstract till ECCMID kommer att få företräde och om det fortfarande är flera aktuella personer kommer vi att lotta.

Ansökan ska skickas till tobias.allander@sll.se senast 31/1 och ska innehålla:
namn
födelseår
Var du jobbar och med vad
kopia på mejlet från ECCMID som visar att du fått ett abstract accepterat

Ta chansen!
Martin Sundqvist
Ordförande FKM
 

Kontaktperson: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
« Tillbaka
Inlagt 2020-01-26 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 10:57
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman