Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (691)  
Nya NordicAST-tabellen v 10.0 nu publicerad
NordicAST:s nya svenska brytpunktstabell v 10.0 är nu publicerad på www.nordicast.org.

Nyhet för i år är att den del av tabellen som innehåller antibiotikanamn och brytpunkter är på engelska och gemensam för samtliga nordiska länder. Kommentarerna, flödesscheman och text till bildexempel är dock fortsatt på svenska liksom texten i informationsflikarna med rubrikerna ”Notes”, ”Guidance” och ”ATU”

Då EUCAST även i år har genomfört större förändringar rekommenderas alla användare att läsa igenom ”Notes”, ”Guidance” och ATU-flikarna.

De stora nyheterna innefattar bla annorlunda användningen av brytpunkterna för aminoglykosider, att införandet av nya I-kategorin tas ytterligare ett steg då många flera art/antibiotikakombinationer nu klassas som I stället för S samt nytt flödesschema för H. Influenzae.

Vad gäller ATU så har ändrade brytpunkter avseende H. Influenzae och ampicillin och amoxicillin-klavulansyra inneburit att dessa ATU nu är bortplockade.

Eventuella synpunkter på den nya layouten på NordicAST-tabellen samt upptäckta oklarheter eller felaktigheter kan mailas till mig, som ansvarig för den svenska brytpunktstabellen i NordicAST, på anna-karin.smekal@sll.se.

Mvh Anna-Karin Smekal
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: anna-karin.smekal@sll.se
« Tillbaka
Inlagt 2020-02-10 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 15:20
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman