Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (723)  
FKM:s stadgar reviderade
FKM:s stadgar har nu publicerats i reviderad upplaga.

Stadgeändringarna antogs av årsmötet i maj 2020, och är nu även godkända av Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Ändringarna gjordes för att:

1) Svenska läkaresällskapet ändrat sin medlemsstruktur. FKM kvarstår som sektion, men stadgarna behövde anpassas till SLS nya normalstadgar.

2) Anpassa stadgarna till EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

3) Modernisera språket på några ställen.

Hälsningar Jonas Swanberg, vice ordförande och facklig sekreterare

 

Mer information: http:///organization/byelaws.php?oid=2
« Tillbaka
Inlagt 2020-10-12 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 11:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman