Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (83)  
Rapport från Akademiska sjukhuset angående K. pneumoniae ESBL
Rapporten kan hämtas på följande länk:
Länk  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2007-10-24 av Olle Aspevall  


2024-03-01 14:08
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman