Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (840)  
Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset (Ansök senast 28/2)
Verksamhetschefen för den medicinska enheten Klinisk mikrobiologi ansvarar för kvalitet och kostnad i leveransen av analysverksamheten.

Du ingår i funktionens ledningsgrupp och har tillsammans med de övriga ledningsgruppsmedlemmarna ansvar för funktionens strategiska inriktning och leverans. I uppdraget ingår ansvar för personal, lokaler och utrustning och du har ett resultatansvar för verksamheten, det vill säga att du ansvar för såväl intäkter som kostnader.

Verksamhetschefens ansvar är att den löpande verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet samt att arbetsmiljön håller en hög nivå, i linje med krav och förväntningar på Karolinska Universitetssjukhuset.

I rollen ingår det också att leda strategiskt och utveckla den egna medicinska ledningsgruppens arbete såväl som den medicinska enheten. Det innebär också att tillgodose upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Som verksamhetschef ansvarar du för att upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt goda relationer till arbetstagarorganisationerna.

Du rapporterar till funktionschef för MDK samt är verksamheternas och Karolinskas representant såväl internt som externt.

[B]Vi söker dig som:[/B]
- är en driven och mogen ledare med hög ambition samt lyhördhet för patienternas, medarbetarnas och verksamhetens behov och krav.

- har förmågan att överblicka många olikartade typer av komplexa faktorer och orsakssamband inom verksamheten.

- är bekväm med och har god förmåga att hantera en föränderlig verksamhet.

- har god förmåga att kunna överblicka omvärldsförändringar, anpassa verksamhetsstrategier till dem och växla mellan kortsiktiga och långsiktiga frågor, samt kunna upprätthålla engagemang för frågor med lång tidshorisont även när det finns angelägna akuta problem.

- utvecklar och leder strategier som syftar till att förändra organisationskulturen: normsystem, identitet och klimat.

- mobiliserar andra att samskapa och engagera sig för ett gemensamt syfte/en gemensam vision.

- stödjer dina underställda chefers och andras utveckling.

- är engagerad i att säkerställa att den senaste evidensbaserade vården tillämpas och har stort intresse för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra.

[B]KVALIFIKATIONER[/B]

[B]Krav:[/B]

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledarbefattningar
Naturvetenskaplig eller medicinsk akademisk utbildning (relevant område för tjänsten)
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Gedigen kunskap inom relevant ämnesområde

[B]Meriterande:[/B]

Meriterande är att du är docent eller disputerad med god erfarenhet av forskning och utbildning samt dess krav och förutsättningar

Vi ser även gärna att du har erfarenhet av både offentliga såväl som privata aktörer

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Klicka på länken för mer info och ansökningsformulär!

Välkommen att ansöka om tjänsten!  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-02-25 av Ingvar Eliasson  


2024-06-21 10:22
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman