Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (88)  
OBS 4 platser kvar på kurs i mikrobiologisk diagnostik vecka 46
Bästa kollegor vid kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet!

Mycket sent kommer en inbjudan till att delta i kurs v 46 som ges för ST-läkare i klinisk bakteriologi och klinisk virologi. Vi har senaste veckan fått 4 återbud. Vill därför erbjuda fyra platser till nyblivna ST-läkare, molekylärbiologer alternativt färdiga specialister att delta i SK-kursen vid Smittskyddsinstitutet. Bifogar schemat. Anmälan kan ske per mail eller telefon till undertecknad.

Med varma hälsningar

Kari Johansen
Kursledare
08/457 26 94
070/510 72 57
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: kari.johansen@smi.ki.se
« Tillbaka
Inlagt 2007-11-07 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 09:25
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman