Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (884)  
Nytt dokument från RAM - Laboratoriediagnostik av svampinfektioner
Titel: Laboratoriediagnostik och farmakologisk monitorering av invasiva svampinfektioner i Sverige

Dokumentet redovisar de mikrobiologiska metoder för att diagnostisera invasiv svampsjukdom som finns tillgängliga i Sverige samt redogör för indikationer och tolkning av koncentrationsbestämning av antimykotiska läkemedel.

För Referensgruppen för Antimykotika – RAM:
Ola Blennow (Sektionen för Infektionssjukdomar), Honar Cherif (Sektionen för Hematologi), Erja Chryssanthou (Sektionen för Klinisk Mikrobiologi), Erik Eliasson (Sektionen för Läkemedelslära), Nahid Kondori (Sektionen för Klinisk Mikrobiologi) och Jan Sjölin (Sektionen för Infektionssjukdomar)  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-09-01 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 14:54
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman