Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (90)  
Klinisk bakteriolog sökes
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland (LMC) driver verksamhet vid samtliga sjukhus och de flesta vårdcentralerna i länet. Verksamheterna bedrivs inom fem verksamhetsenheter; laboratorieservice sjukhus och primärvård, klinisk kemi och klinisk farmakologi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och klinisk genetik samt klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Klinisk mikrobiologi bedriver diagnostik inom klinisk bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi och har ett brett diagnostiskt och metodologiskt utbud. Laboratoriet har en substratavdelning med egen produktion av medier och reagenser. Vi har även ett P3-lab där vi bedriver TB-diagnostik. Det arbetar cirka 65 medarbetare vid laboratoriet och vi samarbetar med vårdhygien, smittläkarfunktionen och Hälsouniversitetet. Laboratoriet är ett regionlaboratorium för sydöstra sjukvårdsregionen och samarbetar med närliggande landsting.
Specialistläkare/Överläkare

Dina arbetsuppgifter
Klinisk bakteriologisk diagnostik. I arbetet ingår även handledning av ST-läkare, aktivt deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisning och handledning av studerande vid Hälsouniversitet. Stor vikt läggs vid det diagnostiska och konsultativa uppdraget.

Din kompetens
Specialistkompetens inom klinisk bakteriologi, erfarenhet av klinisk diagnostik, undervisning och handledning. Forskning och utvecklingsarbete är meriterande. Ett kundorienterat och resultatinriktat förhållningssätt är av betydelse liksom god samarbetsförmåga.

Frågor och ansökan
Verksamhetschef Anders Johansson, 013-22 15 31, 070-202 19 24, anders.g.johansson@lio.se

Facklig företrädare för Östergötlands Läkarförening är Tell Jakobsson, 013-22 45 51.

Välkommen med din ansökan till:

Landstinget i Östergötland
LMC:s stab, Villa Medica
Monica Karlsson
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Referensnummer
2007-695

Sista ansökan
den 5 december 2007

Arbetsgivare
Landstinget i Östergötland

Arbetsplats
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland, Klinisk mikrobiologi

Kommun
Linköping

Arbetstid / varaktighet
Heltid, tillsvidare.

Lönebeskrivning
Månadslön. Kollektivavtal finns.

 
« Tillbaka
Inlagt 2007-11-14 av Britt Åkerlind  


2024-03-01 14:26
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman