Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (902)  
REMISS: Rekommenderade metoder blododling
Välkommen att komma med konstruktiva synpunkter på Föreningens för Klinisk Mikrobiologi rekommenderade metoder:
Diagnostik av infektioner i blod orsakade av bakterier och svamp

En arbetsgrupp inom Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har arbetat fram Rekommenderade metoder för Svensk Klinisk Mikrobiologi inom området Diagnostik av Infektioner i blod orsakade av bakterier och svamp. Vi önskar nu professionens synpunkter på detta dokument och det går nu därför ut på öppen remiss via mikrobiologi.net under ca 4 veckor (sista svarsdatum 2022-01-10).

Synpunkter förs in punktvis med tydliga motiveringar (och gärna ev. referens) i bifogad Excelfil och skickas till Anna Åkerlund anna.akerlund@rjl.se senast 12 januari 2022.

Expertgruppen kommer sedan gå igenom förslagen och bedöma om texten kommer att ändras baserat på något av dessa. Den slutliga versionen kommer sedan publiceras på FKM:s hemsida Föreningen för klinisk mikrobiologi senast 31/1 2022.

Följ ”länk” nedan för att hitta till dokumenten.

Med vänlig hälsning
Martin Sundqvist
Huvudredaktör för Föreningen för Klinisk Mikrobiologis Rekommenderade metoder
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: anna.akerlund@rjl.se
« Tillbaka
Inlagt 2021-12-10 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 09:38
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman