Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (973)  
Remiss förslag på hur fynd av streptokocker, stafylokocker och Neisseria-arter bör besvaras
Det finns behov av en nationell, enhetlig nomenklatur för hur bakteriefynd besvaras i kliniska prover från mikrobiologiska laboratorier. Referensgruppen för Klinisk bakteriologi har därför tagit fram ett förslag på hur fynd av streptokocker, stafylokocker och Neisseria-arter bör besvaras i svarsrapporter. Remissen nås via länken. Svar önskas senast 28 november.
Hälsningar Annika Carlsson Wistedt, Kalmar, och Susann Skovbjerg,Göteborg  

Mer information: Länk

Kontaktperson: susann.skovbjerg@vgregion.se
« Tillbaka
Inlagt 2022-10-28 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 10:08
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman