Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (976)  
Information från RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)
Information från RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)

From hösten 2022 kommer RAF, två gånger/år, ha en spalt i tidningen ”Infektionsläkaren” med information om gruppen och dess arbete.
En reviderad text kommer samtidigt läggas ut här på FKMs hemsida.
Nedan följer en första text från gruppen:


Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) är en central organisation för alla läkare som förskriver antibiotika men för många är gruppens uppgifter och arbete relativt okänt. För att råda bot på det kommer vi två gånger per år informera om aktuella frågor, nyheter inom antibiotikaområdet och annat som RAF ägnar sig åt.

RAF har funnits sedan 1976. Historiskt har RAF bland annat ägnat sig åt metodutveckling, fastställande av brytpunkter och det vi idag kallar stramaarbete med framtagande behandlingsrekommendationer och informationsspridande om rationell antibiotikaanvändning. I takt med ökat europeiskt samarbete och skapandet av Strama har RAFs uppgifter förändrats.
Idag är RAF:s huvudsakliga uppgifter att vara ett expertorgan inom antibiotikafrågor och att vara Sveriges brytpunktskommitté. Brytpunkter fastställs i Europa, efter en lång harmoniseringsprocess, sedan 2001 av EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Medlemmarna i EUCAST utses av respektive lands brytpunktskommitté, i Sverige alltså av RAF. Christian Giske från KS är sedan 2016 EUCAST:s ordförande. Utöver de nationella (RAF) och europeiska (EUCAST) organisationerna har vi i Norden också expertnätverket NordicAST (Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) som anpassar den brytpunktstabell som EUCAST uppdaterar varje år till nordiska förhållanden och utgör kunskapsstöd för de mikrobiologiska laboratorierna.

RAF är organisatoriskt en del av kommittén för läkemedelsfrågor i Svenska Läkaresällskapet (SLS). RAF:s medlemmar utses av föreningarna för klinisk mikrobiologi, infektionssjukdomar, barnmedicin, klinisk farmakologi och allmänmedicin. I gruppen ingår också adjungerade medlemmar från föreningarna för anestesi och intensivvård och otorhinolaryngologi samt Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Dessutom utser föreningarna för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar årligen varsin stipendiat som deltar i RAF:s möten. Antibiotikaintresserade ST-läkare rekommenderas varmt att söka detta stipendium när det utlyses till våren.

I RAF:s återkommande arbetsuppgifter ingår att besvara konsultationer från EUCAST. Därtill uppdateras årligen RAFs doseringstabell för normal- och högdos utifrån känslighets-klassificeringen S eller I i antibiogrammet. RAF tar fram och uppdaterar regelbundet doseringsrekommendationer för antibiotika vid dialys och publicerar ett utförligt kompendium med information om samtliga, i Sverige, använda antibiotika. Allt detta och mycket annan matnyttig information hittar ni på RAF:s hemsida sls.se/raf.
I kommande information från RAF, kommer vi berätta mer om vad som är aktuellt i antibiotikavärlden inklusive nya antimikrobiella preparat.

Daniel Bremell
Överläkare Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ordförande RAF

Rev: Anna Åkerlund
Överläkare Klinisk mikrobiologi Universitetssjukhuset i Linköping
FKM-representant i RAF
 

Kontaktperson: Åkerlund Anna <Anna.Akerlund@regionostergotland.se>
« Tillbaka
Inlagt 2022-11-14 av Christina Larsson  


2024-06-21 10:31
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman