Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1003)  
Uppdrag att utreda möjligheterna för ett införande av NAT-tester för screening av blodgivare i Sveri
Save the date 27-28 mars 2023!

Socialstyrelsen bjuder in till dialog med anledning av regeringsuppdraget ”Uppdrag att utreda möjligheterna för ett införande av NAT-tester för screening av blodgivare i Sverige”. NAT-test står för Nucleic Acid Test och är en känsligare metod för att upptäcka smittämnen. För att kunna göra en bra utredning behöver vi få information och inspel från en så bred representation av blodverksamheter och analyslaboratorier som möjligt. Vi önskar representation från en större och en mindre verksamhet i er sjukvårdsregion för att få en så komplett bild som möjligt. Vi ber er därför att fundera över personer som har följande kompetenser att delta:
• Personer med organisatorisk överblick över verksamhetsförändring vid ett eventuellt införande av NAT-testning, inklusive ekonomiska konsekvenser
• Personer kunniga inom processflödet, logistik, personal, implementering och som kan resonera om konsekvenser av ett ev införande av NAT-tester
• Representanter för personal på blodverksamhet respektive analyslaboratorium

Vi önskar också medverkan av krisberedskapsansvariga från er sjukvårdsregion. Mer information om workshopen kommer vid ett senare tillfälle, men vi kommer att behöva svar om vilka som kommer senast den 13 mars till Linda Savolainen mail: linda.savolainen@socialstyrelsen.se
Er medverkan är mycket viktig för att vi ska kunna bilda oss en bra bild av konsekvenser, för-och nackdelar, vi ser fram emot att få träffa er!


 

Kontaktperson: linda.savolainen@socialstyrelsen.se
« Tillbaka
Inlagt 2023-02-23 av Christina Larsson  


2024-06-21 09:10
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman