Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1023)  
NAG Tuberculos behöver klinisk mikrobiolog! Nominera senast 31/5
Det nationella programområdet (NPO) infektionssjukdomar kommer att starta upp en nationell arbetsgrupp för tuberkulos och önskar få in nomineringar. Vi ber därför om hjälp att sprida nomineringsförfrågan i era nätverk. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för tuberkulos. Bifogat finns den nationella arbetsgruppens uppdragsbeskrivning. Nomineringar till de eftersökta kompetenserna görs i ett nomineringsformulär som nås i länken nedan.

Länk till nomineringsformulär och information om uppdraget och sökta kompetenser: Länk
Nomineringsperiod: Till och med den 31 maj 2023.
NAG Tuberkulos tillsätts på två år initialt och därefter på ett års fortsatt förordnande vid behov.
Nominering
Den nominerade ombeds själv fylla i nomineringsformuläret som återfinns i länken ovan. En förutsättning vid nominering är att det finns godkännande av närmaste chef och möjlighet att genomföra uppdraget utifrån aktuella ersättningsprinciper.
Alla som utses att ingå i arbetsgruppen ska lämna in en jävsdeklaration och kommer att kontaktas om detta.
NPO infektionssjukdomar beslutar om ledamöter till arbetsgruppen utifrån inkomna nomineringar samt utser ordförande.
Frågor
Kontaktperson vid frågor är Inger Dahlbom, processledare, inger.dahlbom@regionstockholm.se
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2023-04-27 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 15:21
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman